Schizofrenia

Schizofrenia

Schizofrenia

Schizofrenia w dosłownym tłumaczeniu oznacza rozczepić umysł. Jest to rodzaj psychozy, czyli stanów charakteryzujących się zaburzeniami w postrzeganiu rzeczywistości. Chory ma problemy z realistyczną oceną własnej osobowości, otoczenia i swoich relacji z innymi. Schizofrenię dzieli się na kilka rodzajów, takich jak hebefreniczna, paranoidalna, katatoniczna, prosta, niezróżnicowana oraz rezydualna.Zapraszamy do nas

Najczęściej występuje paranoidalna. Jest to choroba dotykająca głównie ludzi młodych, przeważnie młodszych niż trzydzieści lat ( u mężczyzn średnia zachorowalność jest w granicach 15-24). Początek choroby może być stopniowy, szybki lub nagły. Jeśli początek jest szybki lub nagły, nikt nie ma wątpliwości, że to schizofrenia gorzej, jeśli jest on stopniowy. W takiej sytuacji, może to trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Jest to, dlatego nie wygodne, ponieważ rodzina, mimo że dostrzega zmiany ignoruje je, a nawet pozwala na nie, nie wiedząc, ze ma to negatywny wpływ na chorego. Pierwszą oznaką problemu są próby wyobcowania ze społeczeństwa, stopniowe odejście od ludzi, zaprzestanie wychodzenia do pracy, lub w ogóle z domu. Schizofrenik cały czas odczuwa silne poczucie lęku, co prowadzi do zaburzenia osobowości. Najbliższych zawsze wkurza, że taka osoba jest zupełnie obojętna, nie obchodzi ją świat zewnętrzny. Schizofrenia, jest to choroba, której leczenie trwa kilka do kilkunastu lat, a w niektórych przypadkach jest nawet nieuleczalna.

Jej przebieg może być falujący (epizodyczny) charakteryzujący się okresami nasilenia choroby i ciągłymi powrotami do całkowitego zdrowia lub częściowego, a także liniowy czyli powoli ale ciągle postępujący.

Zespol Downa

Jest to zaburzenie na stopniu genetycznym. Taka osoba ma trisomie 21 pary chromosomów oraz ma upośledzenie intelektualne w stopniu lekkim lub średnim, zazwyczaj towarzyszą temu różne zaburzenia pracy ciała jak serca czy płuc. Chory ma bardzo charakterystyczny wygląd jak np. charakterystyczne fałdy nad powiekami.

Uważa się, że na występowanie Zespołu Downa duży wpływ ma wiek matki. U kobiet rodzących pierwsze dziecko powyżej 30 roku życia jest około dwukrotnie większe szanse na wystąpienie choroby niż u 20 letniej kobiety. Do objawów choroby należy także zmniejszona odporność organizmu, wiotkość mięśni (widać to poprzez nie domykanie ust, wystawianie języka), częste występowanie białaczki ( ale co ciekawe prawie całkowita odporność na inne choroby nowotworowe). Takie osoby żyją obecnie do czterdziestego dziewiątego roku życia. Jest to jedna z nieuleczalnych chorób. Osoby nią dotknięte zazwyczaj leczy się poprzez stosowanie zabiegów niwelujących objawy choroby.

Artykuł napisany przez: