Aktualnosci

Aktualnosci

Już w starożytności istniały dzieci z wadami. W Atenach takie dzieci były wyrzucane ze skały na pewną śmierć. W obecnym czasie nie ma potrzeby tak robić. Ostatnio za sprawą matek dzieci niepełnosprawnych nastąpiło wzmożone zainteresowanie nieuleczalnymi chorobami. My skupiamy się wokół najbardziej popularnych, tj. autyzm, zespół Downa, zespół Aspergera, oraz wokół chorób dziedzicznych jak schizofrenia czy zespół Edwardsa.

Artykuł napisany przez: